business-strategy-success-target-goals

Ο Κύκλος είναι ένα γεωμετρικό σχήμα αλλά παράλληλα και μια έννοια στην οποία έχουν αποδοθεί συμβολισμοί και έχει ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται.

Βρες τη θέση σου στον Κύκλο

Στο Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας" ο Κύκλος συμβολίζει ένα σύνολο στο οποίο είμαστε μέλη και αναζητούμε το ρόλο που θα διαδραματίσουμε ώστε να διαφοροποιηθούμε και να ξεχωρίσουμε αποκτώντας τη δική μας μοναδική θέση. Σε αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής μας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής μας και την ατομική επιτυχία μέσα από την εκπλήρωση επαγγελματικών στόχων. Σε κάθε φάση της ζωής μας εξετάζουμε τις "σκληρές" και "ήπιες" δεξιότητες που κατέχουμε ή έχουμε καλλιεργήσει, προκειμένου να επιλέγουμε το κατάλληλο επαγγελματικό μονοπάτι και να αξιοποιούμε ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη ζωή μας.

Γεωμετρία

Κύκλος ή περιφέρεια με κέντρο Κ και ακτίνα ρ, είναι το γεωμετρικό σχήμα που απαρτίζεται από τα σημεία του επιπέδου που ισαπέχουν από το Κ απόσταση ρ. Συμβολίζουμε C(Κ,ρ). Με εναλλακτική διατύπωση, ο κύκλος ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα δεδομένο σημείο.

Κατά τον Ευκλείδη, "Κύκλος εστί σχήμα επίπεδον υπό μιας γραμμής περιεχόμενον [ή καλείται περιφέρεια], πρός ήν αφ'ενός σημείου τών εντός τού σχήματος κειμένων πάσαι αι προσπίπτουσαι ευθείαι [πρός τήν τού κύκλου περιφέρειαν] ίσαι αλλήλαις εισίν. Κέντρον δε τού κύκλου το σημείον καλείται. Διάμετρος δε του κύκλου εστίν ευθεία τις διά τού κέντρου ηγμένη και περατουμένη εφ' εκάτερα τά μέρη υπό τής τού κύκλου περιφερείας, ήτις καί δίχα τέμνει τόν κύκλον".

Φιλοσοφία

Η μάνταλα (σανσκριτικά «κύκλος») είναι μια βασική μορφή που μπορεί να βρεθεί στη φύση, ακόμα και στα αντικείμενα και στις εικόνες που δημιουργούνται από τον άνθρωπο και την ψυχή του, τα όνειρα και τη φαντασία. Η μάνταλα είναι ένα από τα κύρια σύμβολα της ολότητας. Απεικονίζει ένα σύστημα τάξης που υπερβαίνει τον εαυτό του πάνω στο ψυχικό χάος με τέτοιο τρόπο, ώστε η φυγόκεντρη τάση του συνόλου διατηρείται υπό έλεγχο από τον προστατευτικό, περιβάλλοντα κύκλο, ενώ ταυτόχρονα το άτομο παίρνει μια θέση σε ένα απρόσωπο πλαίσιο.

Η έννοια της πολλαπλότητας εκφράζεται με τα τέσσερα στοιχεία της μάνταλα, που βρίσκονται όμως σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους και συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο. Υπάρχουν πολλά ονόματα για τα τέσσερα αυτά στοιχεία, που έχουν δοθεί από διάφορους πολιτισμούς. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (βορράς, νότος, ανατολή δύση), τα τέσσερα στοιχεία του κόσμου (γη, νερό, φωτιά, αέρας), τα τέσσερα βασικά χρώματα για τους ινδιάνους (πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και λευκό) και τις τέσσερις εποχές του έτους (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας).

Διακόσμηση

Ο κύκλος ενδείκνυται όχι μόνο γιατί είναι γεωμετρικό σχήμα αλλά γιατί είναι και ισχυρό σύμβολο. Σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες το χρησιμοποιούν γιατί συμβολίζει την καλή τύχη, την ολοκλήρωση και την τελειότητα. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Όλα αυτά τα στοιχεία του δίνουν δυναμική.

Βρες τη θέση σου στον Κύκλο

Στο Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας" παρέχουμε Ατομική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για όλες τις ηλικίες και διαφορετική στοχοθεσία για κάθε ηλικία. Έτσι ένα μαθητής Γυμνασίου ανακαλύπτει κλίσεις και ταλέντα, καλλιεργεί δεξιότητες και επιλέγει το Λύκειο που θέλε να συνεχίσει τις σπουδές του. Ένας μαθητής  Λυκείου ανακαλύπτει κλίσεις και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επιλέγει τις σπουδές που θέλει να ακολουθήσει. Ένας φοιτητής επιλέγει μεταπτυχιακές σπουδές ή προετοιμάζεται για να μπει στο στοίβο της αγοράς εργασίας. Ένας ενήλικος αναθεωρεί την επαγγελματική του πορεία, εξετάζει νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιλέγει ένα νέο επαγγελματικό μονοπάτι. Μέσα από έναν Κύκλο προσωπικών συναντήσεων και μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης παρέχεται η υποστήριξη, με τη συνδρομή έγκυρων επιστημονικών εργαλείων, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν μελλοντικές ακαδημαϊκές και εργασιακές επιλογές. 

Ερμηνεία ονείρων

Ο κύκλος ή ο δίσκος συμβολίζουν την τελειότητα και την αιωνιότητα και η περιφέρεια ή η γραμμή ότι τον περιορίζει, την αποφασιστικότητα και την προστασία. Για το λόγο αυτό, αν βλέπουμε ότι είμαστε μέσα σε ένα κύκλο και κατευθυνόμαστε στο κέντρο του, αποκαλύπτει την επιθυμία μας για τελειότητα. Αλλά αν είμαστε στο εσωτερικό του και ψάχνουμε για προστασία, δε θα υπάρχει τίποτα που θα νικήσει την αντίστασή μας και την αποφασιστικότητά μας και να η περιφέρειά του είναι από φωτιά, μας βεβαιώνει ότι θα επιτύχουμε τη νίκη σε ότι θέλουμε. Αν ονειρευόμαστε ότι βλέπουμε έναν κύκλο συμβολίζει την τελειότητα, την ολοκλήρωση, την αθανασία και την ακεραιότητα. Σε μια λιγότερο θετική νότα, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι κάνουμε κύκλους γύρω από μια κατάσταση. Ή ότι ο κύκλος δείχνει μια μονοτονία και μια ατελείωτη επανάληψη.

Αν βλέπουμε ομόκεντρους κύκλους σημαίνει ότι είμαστε καλά προστατευμένοι ή ότι είμαστε υπερβολικά θωρακισμένοι. Μπορεί να χρειάζεται να αφήσουμε τις άμυνές μας. Εναλλακτικά, το όνειρο μπορεί να υπογραμμίζει την έννοια ότι γυρίζουμε γύρω από ομόκεντρους κύκλους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Αν δούμε έναν ατελή ή μισό κύκλο σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά εμπόδια και δυσκολίες για να πιάσουμε τους στόχους μας. Πρέπει να δουλέψουμε με τον εαυτό μας και να αναπτύξουμε περισσότερη γνώση. Στο τέλος, θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια και θα εκτιμήσουμε τους αγώνες που κάνουμε. Αν ονειρευόμαστε ότι βλέπουμε έναν κύκλο με σταυρό συμβολίζει τη γη. Μπορεί να εξυπηρετεί ως οδηγός προς το κέντρο και τον προσανατολισμό μας.

Χορός

Από τα πανάρχαια χρόνια ο χορός υπήρξε το σύμβολο της συνειδητής παρουσίας της ζωής. Το όργανο που χρησιμοποιεί ο χορός είναι το ανθρώπινο σώμα. Ο Χορός είναι τελετή, είναι συμμετοχή και όχι θέαμα. Είναι δεμένος στενά με τη θρησκεία με τη γιορτή, τη δουλειά, με τον έρωτα, με τον θάνατο.

Ο κυκλικός χορός είναι μία παραδοσιακή μορφή χορού, που δημιουργεί έναν ιερό κύκλο, στον οποίο κάποιος, μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία, εισέρχεται μέσα σε μία ενωμένη κοινότητα και αισθάνεται τον εαυτό του ως μέρος μίας συνέχειας.

Επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος

κύκλος του νερού (γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος) είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα και στη λιθόσφαιρα (έδαφος-υπέδαφος). Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας. Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και των θαλασσών και την αέρια κατάσταση των υδρατμών.

Βρες τη θέση σου στον Κύκλο

Στο Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας" αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση και υλοποίηση πρωτότυπων εκδηλώσεων με τίτλο "Βρες τη θέση σου στον Κύκλο" για γονείς και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μέσα από τη συνεργασία μας με Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και άλλους φορείς και οργανισμούς. Η θεματολογία των εκδηλώσεων καθορίζεται μέσα από τη γόνιμη και δημιουργική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Αστρονομία

Ο Αρίσταρχος ήρθε σε αντίθεση με την γεωκεντρική θεωρία που υποστηριζόταν ως τότε και τοποθέτησε την κοσμική θέση της Γης και των υπολοίπων πλανητών σε αέναες ανεξάρτητες κυκλικές κινήσεις γύρω από τον Ήλιο. Πιο συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι ο Ήλιος και όλοι οι απλανείς αστέρες παραμένουν διαρκώς ακίνητοι ενώ η Γη, την οποία τοποθέτησε σωστά ως τον τρίτο πλανήτη από τον Ήλιο, κάνει τόσο μια ετήσια περιστροφή γύρω από αυτόν όσο και μια ημερήσια περιστροφή περί τον άξονά της.

Ακόμα, σύμφωνα με την «ηλιοκεντρική θεωρία», ο Αρίσταρχος απέδειξε ότι η διάμετρος του Ήλιου είναι μεταξύ 18 έως 20 φορές μεγαλύτερη της διαμέτρου της Γης και υπέθεσε ότι οι πλανήτες διαγράφουν τις τροχιές τους γύρω του, αλλά μέσα στη σφαίρα των απλανών αστέρων, η οποία είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο λόγος της διαμέτρου της Γης προς τη διάμετρο του «Σύμπαντος» να είναι ίσος με το λόγο της διαμέτρου της τροχιάς της Γης προς τη διάμετρο της σφαίρας των απλανών αστέρων. Συγκρίνοντας, δηλαδή, τις αποστάσεις των απλανών αστέρων προς τη διάμετρο της τροχιάς της Γης, βρήκε ότι η τελευταία είναι τόσο μικρή, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο. Επίσης στις προθέσεις του Αρίσταρχου ήταν να υπογραμμίσει ότι η σφαίρα των απλανών αστέρων είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη σφαίρα που περιέχει την τροχιά της Γης, γεγονός απαραίτητο για να συμφιλιωθεί η προφανής ακινησία των σταθερών αστέρων με την κίνηση της Γης.

Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "Orientation | Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας"

Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Βρείτε μας στο χάρτη: Google Map

Κιν. +30 6973 395041

Facebook: Orientation | Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού & ΣταδιοδρομίαςSkype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

Ραντεβού: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00